Vyhláška č. 343/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 311/2004 Z. z. o poskytovaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl

Čiastka 120/2006
Platnosť od 01.06.2006 do31.08.2008
Účinnosť od 01.06.2006 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2006 - 31.08.2008

Pôvodný predpis

01.06.2006