Nariadenie vlády č. 320/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín

Čiastka 110/2006
Platnosť od 28.05.2006
Účinnosť od 01.06.2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2006 Aktuálne znenie