Vyhláška č. 315/2006 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti

Čiastka 109/2006
Platnosť od 28.05.2006
Účinnosť od 01.07.2006

OBSAH