Nariadenie vlády č. 312/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na osvetľovacie zariadenia a zariadenia svetelnej signalizácie na poľnohospodárskych kolesových traktoroch a lesných kolesových traktoroch

Čiastka 109/2006
Platnosť od 28.05.2006
Účinnosť od 31.05.2006 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.05.2006 - 30.04.2018

Pôvodný predpis

28.05.2006