Zákon č. 310/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 417/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 108/2006
Platnosť od 26.05.2006
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

okrem tridsiateho bodu, tridsiateho siedmeho bodu, tridsiateho ôsmeho bodu, päťdesiateho tretieho bodu, päťdesiateho šiesteho bodu až šesťdesiateho druhého bodu v čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007, a okrem štyridsiateho tretieho bodu, štyridsiateho piate...