Zákon č. 310/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 417/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 108/2006
Platnosť od 26.05.2006
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

okrem tridsiateho bodu, tridsiateho siedmeho bodu, tridsiateho ôsmeho bodu, päťdesiateho tretieho bodu, päťdesiateho šiesteho bodu až šesťdesiateho druhého bodu v čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007, a okrem štyridsiateho tretieho bodu, štyridsiateho piate...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2014 417/2013 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2008 - 31.12.2013 Delená účinnosť
01.01.2007 - 31.12.2007 Delená účinnosť
01.08.2006 - 31.12.2006

Pôvodný predpis

26.05.2006