Nariadenie vlády č. 303/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na prednú ochranu motorových vozidiel proti podbehnutiu

(v znení č. 166/2007 Z. z.)

Čiastka 106/2006
Platnosť od 25.05.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 15.04.2007 do31.08.2013
Zrušený 177/2014 Z. z.