Nariadenie vlády č. 303/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na prednú ochranu motorových vozidiel proti podbehnutiu

Čiastka 106/2006
Platnosť od 25.05.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 31.05.2006 do14.04.2007
Zrušený 177/2014 Z. z.