Nariadenie vlády č. 303/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na prednú ochranu motorových vozidiel proti podbehnutiu

(v znení č. 166/2007 Z. z., 262/2013 Z. z.)

Čiastka 106/2006
Platnosť od 25.05.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 01.09.2013 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.