Vyhláška č. 30/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe

(v znení č. 365/2006 Z. z.)

Čiastka 16/2006
Platnosť od 31.01.2006 do19.03.2009
Účinnosť od 15.06.2006 do19.03.2009
Zrušený 98/2009 Z. z.