Nariadenie vlády č. 294/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na ochranné zariadenia pred neoprávneným použitím dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel

Čiastka 105/2006
Platnosť od 25.05.2006
Najbližšie účinné znenie 31.05.2006
Zrušený 126/2018 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.05.2006 - 30.04.2018

Pôvodný predpis

25.05.2006