Oznámenie č. 285/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o používaní informačných technológií na colné účely

(v znení č. 509/2007 Z. z.)

Čiastka 101/2006
Platnosť od 24.05.2006
Účinnosť od 15.10.2007
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 25. decembra 2005.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.10.2007 509/2007 Z. z. Aktuálne znenie
24.05.2006 - 14.10.2007