Oznámenie č. 28/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vyhlásení skutočností dôležitých na vykonávanie Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa

Čiastka 14/2006
Platnosť od 25.01.2006

Pôvodný predpis

25.01.2006