Nariadenie vlády č. 270/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov

Čiastka 96/2006
Platnosť od 19.05.2006 do30.06.2007
Účinnosť od 01.07.2006 do30.06.2007
Zrušený 237/2007 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2006 - 30.06.2007