Zákon č. 262/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 93/2006
Platnosť od 13.05.2006 do31.03.2008
Účinnosť od 01.07.2006 do31.03.2008
Zrušený 8/2008 Z. z.