Oznámenie č. 258/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou

Čiastka 91/2006
Platnosť od 11.05.2006

Pôvodný predpis

11.05.2006