Ústavný zákon č. 254/2006 Z. z.Ústavný zákon o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu

Čiastka 91/2006
Platnosť od 11.05.2006
Účinnosť od 11.05.2006