Zákon č. 25/2006 Z. z.Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 282/2006 Z. z., 102/2007 Z. z.)

Čiastka 14/2006
Platnosť od 25.01.2006
Účinnosť od 13.03.2007 do30.06.2008
Zrušený 272/2016 Z. z.
Redakčná poznámka

Čl. I zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol s účinnosťou od 18. apríla 2016 zrušený zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.