Zákon č. 25/2006 Z. z.Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 282/2006 Z. z., 102/2007 Z. z.)

Čiastka 14/2006
Platnosť od 25.01.2006
Účinnosť od 13.03.2007 do30.06.2008
Zrušený 272/2016 Z. z.
Redakčná poznámka

Čl. I zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol s účinnosťou od 18. apríla 2016 zrušený zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.04.2016 - 17.10.2016 343/2015 Z. z.
01.01.2016 - 17.04.2016 343/2015 Z. z.
03.12.2015 - 31.12.2015 343/2015 Z. z.
01.11.2015 - 02.12.2015 252/2015 Z. z.
31.10.2015 - 31.10.2015 252/2015 Z. z.
29.04.2015 - 30.10.2015 87/2015 Z. z.
01.04.2015 - 28.04.2015 31/2015 Z. z.
01.03.2015 - 31.03.2015 13/2015 Z. z.
27.02.2014 - 28.02.2015 34/2014 Z. z.
01.01.2014 - 26.02.2014 95/2013 Z. z.
01.07.2013 - 31.12.2013 28/2013 Z. z., 95/2013 Z. z.
30.06.2013 - 30.06.2013 95/2013 Z. z., 180/2013 Z. z.
23.04.2013 - 29.06.2013 95/2013 Z. z.
18.02.2013 - 22.04.2013 503/2009 Z. z., 28/2013 Z. z.
09.03.2012 - 17.02.2013 91/2012 Z. z.
01.02.2012 - 08.03.2012 550/2011 Z. z.
01.01.2012 - 31.01.2012 348/2011 Z. z.
01.08.2011 - 31.12.2011 231/2011 Z. z.
20.07.2011 - 31.07.2011 182/2011 Z. z., 223/2011 Z. z.
15.06.2011 - 19.07.2011 158/2011 Z. z.
01.04.2011 - 14.06.2011 58/2011 Z. z.
02.04.2010 - 31.03.2011 129/2010 Z. z.
01.04.2010 - 01.04.2010 73/2010 Z. z.
09.03.2010 - 31.03.2010 73/2010 Z. z.
01.01.2010 - 08.03.2010 503/2009 Z. z.
01.12.2009 - 31.12.2009 402/2009 Z. z.
16.07.2009 - 30.11.2009 289/2009 Z. z.
01.07.2009 - 15.07.2009 442/2008 Z. z., 213/2009 Z. z.
01.01.2009 - 30.06.2009 232/2008 Z. z., 442/2008 Z. z.
15.11.2008 - 31.12.2008 232/2008 Z. z., 442/2008 Z. z.
15.09.2008 - 14.11.2008 232/2008 Z. z.
01.07.2008 - 14.09.2008 232/2008 Z. z.
13.03.2007 - 30.06.2008 102/2007 Z. z.
01.01.2007 - 12.03.2007 Delená účinnosť
01.06.2006 - 31.12.2006 282/2006 Z. z.
01.02.2006 - 31.05.2006

Pôvodný predpis

25.01.2006