Nariadenie vlády č. 246/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky

(v znení č. 304/2008 Z. z., 402/2010 Z. z.)

Čiastka 88/2006
Platnosť od 29.04.2006 do31.12.2013
Účinnosť od 15.10.2010 do31.12.2013
Zrušený 309/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 382/2013 Z. z. vložil do zákona č. 309/2009 Z. z. nový § 21a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre nariadenie vlády č. 246/2006 Z. z.