Zákon č. 240/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze

(v znení č. 372/2012 Z. z.(nepriamo), 373/2012 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 86/2006
Platnosť od 27.04.2006
Účinnosť od 01.01.2013