Oznámenie č. 235/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 15. novembra 2004 č. 2424/M-2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 30. septembra 2005 č. 2085/M-2005

Čiastka 83/2006
Platnosť od 25.04.2006 do31.10.2007
Zrušený 492/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2006.