Ústavný zákon č. 210/2006 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Čiastka 75/2006
Platnosť od 14.04.2006
Účinnosť od 01.05.2006

OBSAH