Oznámenie č. 21/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúceho Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu

Čiastka 11/2006
Platnosť od 17.01.2006
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 3. júla 2005 na základe článku 18 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 3. júla 2005 na základe článku 18 ods. 1.