Nariadenie vlády č. 208/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi

Čiastka 74/2006
Platnosť od 14.04.2006
Účinnosť od 15.04.2006

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.04.2006 Aktuálne znenie