Nariadenie vlády č. 199/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

(v znení č. 652/2006 Z. z.)

Čiastka 72/2006
Platnosť od 14.04.2006
Účinnosť od 01.01.2007 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2007 - 30.04.2018 652/2006 Z. z.
15.04.2006 - 31.12.2006

Pôvodný predpis

14.04.2006