Zákon č. 186/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 95/2002 Z. z.

Čiastka 69/2006
Platnosť od 13.04.2006
Účinnosť od 01.01.2007 do31.12.2018
Zrušený 170/2018 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem čl. I 2. až 5. bodu a 8. bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2007 - 31.12.2018 Delená účinnosť
01.06.2006 - 31.12.2006

Pôvodný predpis

13.04.2006