Nariadenie vlády č. 182/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov

Čiastka 67/2006
Platnosť od 11.04.2006
Účinnosť od 15.04.2006 do31.03.2019
Zrušený 64/2019 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.04.2006 - 31.03.2019