Oznámenie č. 180/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Aktov Svetovej poštovej únie, pozostávajúcich zo Siedmeho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie, Generálneho poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službách

Čiastka 66/2006
Platnosť od 11.04.2006
Redakčná poznámka

Akty Svetovej poštovej únie nadobudli platnosť 1. januára 2006.

OBSAH

ČASŤ I - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA (Čl. 1 - Čl. 2114)
ČASŤ II - AKTY ÚNIE (Čl. 22 - Čl. 32)
KAPITOLA II - MEDZINÁRODNÝ ÚRAD (Čl. 111 - Čl. 121)
KAPITOLA IV - FINANCIE (Čl. 128 - Čl. 131)
ČASŤ III - ODMEŇOVANIE (Čl. 28 - Čl. 35)

Pôvodný predpis

11.04.2006