Nariadenie vlády č. 18/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča do obehu

Čiastka 10/2006
Platnosť od 14.01.2006 do31.12.2006
Účinnosť od 01.02.2006 do31.12.2006
Zrušený 597/2006 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2006 - 31.12.2006