Oznámenie č. 177/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch (WPPT)

Čiastka 65/2006
Platnosť od 07.04.2006
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 20. mája 2002 podľa článku 29 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 20. mája 2002.

OBSAH

KAPITOLA I (Čl. 1 - Čl. 4)
KAPITOLA II (Čl. 5 - Čl. 10)
KAPITOLA III (Čl. 11 - Čl. 14)
KAPITOLA IV (Čl. 15 - Čl. 23)
KAPITOLA V (Čl. 24 - Čl. 33)

Pôvodný predpis

07.04.2006