Oznámenie č. 174/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Albánskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 64/2006
Platnosť od 04.04.2006
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 20. februára 2006.