Oznámenie č. 173/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zo 16. novembra 2005 č. MK-12947/05-110/30493 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Čiastka 63/2006
Platnosť od 30.03.2006
Redakčná poznámka

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.

Pôvodný predpis

30.03.2006