Rozhodnutie č. 171/2006 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 63/2006
Platnosť od 30.03.2006