Oznámenie č. 170/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú platové relácie

Čiastka 62/2006
Platnosť od 29.03.2006 do30.06.2007
Zrušený 294/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.

Pôvodný predpis

29.03.2006