Oznámenie č. 168/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

Čiastka 61/2006
Platnosť od 25.03.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.