Oznámenie č. 163/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Čiastka 61/2006
Platnosť od 25.03.2006
Redakčná poznámka

Zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov nadobudnú platnosť 1. apríla 2006.

Pôvodný predpis

25.03.2006