Zákon č. 15/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 434/2004 Z. z. a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

(v znení č. 319/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 9/2006
Platnosť od 14.01.2006
Účinnosť od 01.11.2013

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2013 319/2013 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.02.2006 - 31.10.2013

Pôvodný predpis

14.01.2006