Nariadenie vlády č. 148/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na spätné zrkadlá pre poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory

Čiastka 56/2006
Platnosť od 15.03.2006
Účinnosť od 15.03.2006 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.03.2006 - 30.04.2018

Pôvodný predpis

15.03.2006