Nariadenie vlády č. 145/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení neskorších predpisov

Čiastka 55/2006
Platnosť od 15.03.2006
Účinnosť od 15.03.2006

OBSAH