Nariadenie vlády č. 144/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

(v znení č. 237/2008 Z. z.)

Čiastka 55/2006
Platnosť od 15.03.2006 do15.10.2009
Účinnosť od 10.07.2008 do15.10.2009
Zrušený 385/2009 Z. z.