Nariadenie vlády č. 144/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

(v znení č. 237/2008 Z. z.)

Čiastka 55/2006
Platnosť od 15.03.2006 do15.10.2009
Účinnosť od 10.07.2008 do15.10.2009
Zrušený 385/2009 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.07.2008 - 15.10.2009 237/2008 Z. z.
15.03.2006 - 09.07.2008

Pôvodný predpis

15.03.2006