Nariadenie vlády č. 142/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zariadenia na odtiahnutie motorových vozidiel

Čiastka 55/2006
Platnosť od 15.03.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 15.03.2006 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.