Zákon č. 13/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov

Čiastka 9/2006
Platnosť od 14.01.2006
Účinnosť od 01.02.2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2006 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

14.01.2006