Oznámenie č. 128/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2006 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

Čiastka 52/2006
Platnosť od 09.03.2006 do28.02.2007
Zrušený 47/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2006.

Pôvodný predpis

09.03.2006