Zákon č. 116/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru

Čiastka 48/2006
Platnosť od 01.03.2006 do31.12.2013
Účinnosť od 01.04.2006 do31.12.2013
Zrušený 486/2013 Z. z.

OBSAH