Oznámenie č. 114/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu o vode a zdraví k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992

Čiastka 46/2006
Platnosť od 28.02.2006
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 4. augusta 2005 na základe článku 23 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 4. augusta 2005 na základe toho istého článku.

Pôvodný predpis

28.02.2006