Oznámenie č. 108/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2006 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru

Čiastka 43/2006
Platnosť od 24.02.2006 do28.02.2007
Zrušený 83/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

Pôvodný predpis

24.02.2006