Vyhláška č. 100/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou

(v znení č. 175/2013 Z. z., 227/2020 Z. z.)

Čiastka 41/2006
Platnosť od 22.02.2006
Účinnosť od 01.09.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2020 227/2020 Z. z. Aktuálne znenie
01.07.2013 - 31.08.2020 175/2013 Z. z.
01.03.2006 - 30.06.2013

Pôvodný predpis

22.02.2006