Oznámenie č. 1/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania na roky 2005 – 2008

Čiastka 1/2006
Platnosť od 05.01.2006
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť dňom jeho podpisu na základe článku 13.

Pôvodný predpis

05.01.2006